Scholen met een traumasensitief onderwijsklimaat zijn zich niet alleen bewust van de impact van ingrijpende jeugdervaringen op de ontwikkeling van leerlingen, ze stemmen ook zo goed mogelijk af op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerling. We krijgen in het onderwijs helaas steeds vaker te maken met kinderen/ jongeren die ernstig trauma oplopen. Kinderen die vanuit oorlogsgebieden hier op school komen die dingen meegemaakt of gezien hebben die ronduit traumatisch zijn. Ook dichterbij huis zien we helaas veel leerlingen die trauma meemaken. Te denken valt aan:

  • Mishandeling zowel fysiek als emotioneel
  • Verkrachting / moord
  • Plots ernstig ziek worden of overlijden gezinslid
  • Het meemaken van een traumatisch ongeval
  • Het meemaken van een geweldsdelict buiten huis

De kern van traumasensitief werken of lesgeven is dat je kijkt naar waar het gedrag van leerlingen vandaan komt. Doordat je inzicht krijgt in wat een leerling meemaakt, kun je zijn of haar gedrag beter begrijpen. Dit vraagt om aparte competenties en informatie over wat er in het brein gebeurt wanneer wij trauma meemaken, zodat we een leerling nog beter kunnen begeleiden. Wat blijkt uit onderzoek is dat wanneer er geen aandacht is voor het trauma en kinderen er dus niet over kunnen praten op een veilige plek, er een veel grotere kans is op het ontstaan van depressie, angststoornissen,  ADHD, maar ook auto immuunziektes in het lichaam.

Aan het eind van deze workshop:

  • Weet je wat te doen om kinderen met trauma te ondersteunen zowel binnen als buiten de klas.
  • Heb je tools hoe om te gaan met ernstig trauma bij kinderen.
  • Heb je meer kennis over wat trauma doet in het brein en lijf van kinderen.
  • Kan jij traumasensitief begeleiden op jouw school.

Kosten voor de workshop dag:€ 309,- p.p. inclusief BTW

Workshop dag van 10.00 uur tot 16.00 uur op locatie in Almere

* werkboek

* koffie/thee en luxe lunch

Minimaal 5 deelnemers.

Wil je meer weten over deze workshop, je aanmelden met je gehele schoolteam of je aanmelden voor de eerstvolgende workshop datum?

 Klik hieronder om het contactformulier in te vullen.