EMDR 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een behandeling voor mensen die blijvend last houden van nare ervaringen die zich in hun leven hebben afgespeeld.

EMDR werd meer dan 25 jaar geleden uitgevonden door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Het doel van deze methode is om het natuurlijk verwerkingssysteem te activeren. Dit om verwerkingsklachten zoals angsten, depressie en/of een negatief zelfbeeld die voortkomen uit traumatische ervaringen te verminderen of het liefst helemaal te doen verdwijnen. 

Soms is een enkele behandeling al voldoende en soms zijn een aantal behandelingen nodig. Er kunnen verschillende traumatische ervaringen zijn die kunnen leiden tot verwerkingsklachten; zoals een ongeval, misbruik, of verlies.

Bij een EMDR behandeling wordt er gevraagd om de herinnering aan de traumatische ervaring (die opgeslagen is in het lange termijngeheugen) terug te halen, zodat deze herinnering weer in het korte termijngeheugen komt. Het korte termijngeheugen noemen we ook wel het werkgeheugen. Tijdens het terughalen van de herinnering wordt er gevraagd of je je wilt focussen op de bewegende vingers. Doordat je je moet focussen op zowel de traumatische ervaring als de bewegingen of in sommige gevallen geluidsfragmenten, moet je werkgeheugen veel informatie tegelijkertijd verwerken. Doordat het werkgeheugen zoveel informatie tegelijk moet verwerken wordt de negatieve herinnering opnieuw opgeslagen, alleen nu met vermindering van de emotionele lading. Hierdoor ben je in staat om anders terug te kijken naar deze ervaring.  

EMDR bij kinderen

Heeft uw kind moeite met het verwerken van een traumatische ervaring? Ook dan kan EMDR helpen. EMDR kan al op jonge leeftijd worden ingezet. Voorafgaand aan de behandeling vindt altijd een intakegesprek met de ouders plaats. Ook tijdens de behandeling is het wenselijk dat er 1 ouder bij de behandeling aanwezig is.

Voor wie werkt EMDR niet ?

EMDR is een zeer effectieve behandelmethode, maar werkt niet altijd. EMDR kan om enkele redenen niet of minder effectief voor jou zijn:

  • Je wilt niet in contact komen met je gevoelens. Het voordeel van EMDR is dat je niet heel uitgebreid over je trauma en gevoelens hoeft te praten. Maar om EMDR succesvol toe te kunnen passen, moet je wel bereid zijn om de traumatische herinnering terug te halen.
  • Je hebt last van een persoonlijkheidsstoornis
  • Je gevoelens ten aanzien van de negatieve ervaring zijn normaal. Schuldgevoelens omdat je bijvoorbeeld opzettelijk iemand iets hebt aangedaan zullen blijven.
  • Je gebruikt medicijnen die (deels) je gevoelens onderdrukken. 

EMDR en coaching  

Op sommige internet-sites wordt er weleens geschreven  dat EMDR te maken heeft met hypnose. Dit is niet het geval. De cliënt blijft volledig zelf in controle tijdens de behandeling en kan de behandeling op elk moment stoppen. Daarnaast zal ik ook geen suggesties opdringen, maar komt alles alleen uit de cliënt zelf. Ik maak dan ook een combinatie tussen EMDR en coachingstechnieken.